ÎNREGISTRARE


Prima Conferinţă Internaţională "Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile".

11-13 noiembrie 2009
Chişinău, Republica Moldova


Organizatori:

• Federaţia Naţională al Agricultorilor din Moldova AGROinform
• ONG „Solaris”


Co-finanţatori: Swedish Cooperative Center, Oxfam Novib, ICCO,
UCIP-IFAD, Fundatia Soros-Moldova